ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Posts tagged “Էվոլյուցիա

ՀԱՅ ԿԵՆՍԱԲԱՆԻ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ: ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆՆԵՐԻՆ (ԲԱՆԱՎԵՃ)

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող Հովակիմ Զաքարյանն  մեկնաբանում է  իմ   Ո՛Չ: ՀԱՅ ԿԵՆՍԱԲԱՆՆԵՐԸ ՉԵՆ ՀԱՍԿԱՑԵԼ ԲՋՋԻ ԻՐԱԿԱՆ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ ԿԵՆՍԱԲԱՆՆԵՐԻՆ  հոդվածը: Ըստ էության նրա մեկնաբանությունից կարելի է առանձնացնել երեք հատված, որոնք հետևյալն են “Դու ի վիճակի չես լինեն օբյեկտիվ” ….Ի սկբանե քո ելակետն է սխալ, խնդրի նկատմամբ քո մոտեցումն է սխալբերում ես հոդվածներ, որոնք իբր թե ամրագրում են քո պնդումները, բայց բավական է հոդվածներից որևէ մեկը կարդալ, և պարզ կդառնա, որ դրանք ոչ մի կապ չունեն քո մեկնաբանությունների հետ”:

Screenshot_13

Նկատենք, որ Հովակիմ Զաքարյանը չի կարողացել   գեթ մեկ գիտական աշխատությունից մեջբերում կատարել, որն ցույց կտար իմ ոչ օբյեկտիվ լինելը,   Բանն այն է, որ Հովակիմ Զաքարյանը այդ գիտական աշխատությունները  առաջին անգամ էր տեսնում և ֆիզիկապես չէր կարող մեկ գիշերվա ընթացքում ընթերցել ավելի քան 40 գիտական աշխատություն և օբյեկտիվության գնահատական տալ:

"Ի սկբանե քո ելակետն է սխալ, խնդրի նկատմամբ քո մոտեցումն է սխալ"

“Ի սկբանե քո ելակետն է սխալ, խնդրի նկատմամբ քո մոտեցումն է սխալ

Նկատենք նաև, որ Հովակիմ Զաքարյանը նշում է. “Ի սկբանե քո ելակետն է սխալ, խնդրի նկատմամբ քո մոտեցումն է սխալ” Սակայն, նա չի պարզաբանում, թե այդ որ մոտեցման մասին է խոսքը: Կից նկարը պատկերավոր ձևով ներկայացնում է, թե ինչ ի նկատի ունի Հովակիմ Զաքարայնը իր մտքում: Իսկ եթե ավելի լուրջ, ապա   2005թ-ին գերմանացի կենսաբան Walter Neupert-ը մի նամակ հրապարակեց    Biological Chemistry  ամսագրում, որտեղ կարծես, պարզաբանում է, թե այդ ինչ  “սխալ մոտեցման” մասին է խոսքը գնում: Walter Neupert-ը տարակուսելով գրում է. “Խորհելով, թե որքան նման են դինամիկ սպիտակուցային կառուցվածքները մարդկանց կողմից կառուցված մեքենաների հետ մենք հակված ենք մտածել, որ նրանք էվոլյուցիոն պրոցեսների արդյունք են: Մոլեկուլյար մեքենաները, որոնք չնայած հաճախ այդպես  թվում են,  կառուցված չեն ձեռքի տակ եղած նախագծով: Սակայն, կենսաքիմիկոսները և մոլեկուլյար կենսաբանները (և շատ  գիտնականներ այլ ոլորտներից) սովորել են մտածել ինչպես ինժեներները, նրանք ձգտում են “հայտնաբերել կառույցի նախագծերը”, սակայն նախագծեր  գոյություն չունեն …“Կենսաբանության մեջ ոչինչ իմաստ չի կրում, բացի էվոլյուցիայի լույսի ներքո”: Մենք գիտենք, որ Դոբժանսկին (1973) պետք է ճիշտ լինի, սակայն մեր միտքը, չնայած լինելով մտածողության արդյուք,  ցանկանում է մտածել,  ինչպես ինժեներները”:1

Նկատենք, որ վերոհիշյալը ընդամենը նամակ է` կարծիք է, այլ ոչ թե գիտական աշխատություն: Այնուամենայինվ,  արդյո՞ք գոյություն ունի գեթ մեկ գիտական աշխատություն, որն փաստացի ցույց կտար, որ մոլեկուլյար նանոմեքենաները էվոլյուցիոն պրոցեսների (չուղղորդվող պրոցեսների) արդյունք են:

 1996թ-ին ԱՄՆ-ի Չիկագոյի համալսարանի մոլելուլային կենսաբան Ջեյմս Շապիրոն National Review-ում ասում է “Կենսաքիմիական կամ բջջային համակարգերի դարվինյան էվոլյուցիայի  մանրամասն բացատրութուններ գոյություն չունեն, բացի   ցանկալի որոշ սպեկուլացիաներից”:2  Նմանապես 2001թ-ին կենսաքիմիկոս Ֆրանկլին Հարոլդը խոստովանեց. “Մենք պետք է ընդունենք, որ գոյություն չունի կենսաքիմիական որևէ համակարգի դարիվինյան էվոլյուցիայի  մանրամասն բացատրություն,  բացի մի շարք ցանկալի սպեկուլացիաներից”:3

1996թ-ին ԱՄՆ-ի Լիհա համալսարանի կենսաքիմիկոս պրոֆեսոր Մայքլ Բիհին գրում է. «Մոլեկուլային էվոլյուցիան գիտական հիմքեր չունի: Չկա գիտական որևէ աշխատություն, օրինակ՝ հեղինակավոր պարբերագիր, մասնագիտական հանդես կամ գիրք, որում նկարագրվի, թե ինչպես է բարդ կենսաքիմիական որևէ համակարգում մոլեկուլային էվոլյուցիա տեղի ունեցել կամ թե ինչպես կարող է տեղի ունենալ»:4

1997թ-ին կենսաբան Թոմ Կավելիեր-Սմիթը   (Tom Cavalier-Smith)   խոսոտովանեց. “Դիտարկելի բարդության   այս դեպքերից  [կենսաքիմիական համակարգերի]  և ոչ մեկի համար էլ գոյություն չունի  էվոլյուցիոն  հավանական քայլերի մանրամասն և հասկանալի   բացատրություն”:5  2013թ-ին ապրիլին  Nature ամսագրում ԴՆԹ-ի հայտնաբերման 60 ամյակին նվիրված հոդվածում ասվում է “Մենք ամբողջապես չենք հասկացել, թե ինչպես է էվոլուցիան գործում մոլեկուլյար մակարդակում…և հաճախ հստակ չէ, թե ընտրություն ինչպես է գործում մոլեկուլյար մակարդակում”:6

Հովակիմ Զաքարյանի այն առարկությունը թե իմ բերված հոդվածները որևէ կապ չունեն իմմեկնաբանությունների հետ պարզապես իրականությանը չի համապատասխանում:

 2009թ-ին տպագրված “Information and Entropy – Top-Down or Bottom-Up Development in Living Systems” գիտական աշխատության մեջ եզրակացվում է, որ ԴՆԹ/Ի-ՌՆԹ/ռիբոսոմ/ամինաթթու/սպիտակուց/ԴՆԹ պոլիմերազան/  “Չնվազող Բարդության”   մեքենաների շղթայական կապի առաջացման համար Բանականությունը նախապայման է: Գիտական այս հոդվածում ասվում է. “Բանական նախագծողը անհրաժեշտ է, որպեսզի ինֆորմացիան ներդնի կենսաքիմիական համակարգում: Չնայած, որ ժամանակակից շատ գիտնականներ, այս եզրակացությունը չեն ընդունում փիլիսոփայական պատճառներից ելնելով: Այնուամենայնիվ, Դա տրամաբանական հետևանք է այն  թերմոդինամիկական փաստարկի, որն ներկայացվել է այս հոդվածում”:7

Ավելին, Լիհա համալսարանի կենսաքիմիկոս Մայքլ Բիհին գրում է. “Բազմաթիվ կենսաքիմական համակարգեր կառուցված են: Դրանք ոչ թե կառուցվել են բնության օրենքների կողմից, ոչ թե` պատահականությամբ կամ անհրաժեշտությամբ, այլ եղել են ծրագրված…Կյանքը երկրի վրա` իր հիմնական մակարդակով, իր ամենակենսական մակարդակով, բանական գործունեության արդյունքն է”: Այնուհետև նա ավելացնում է. “Տասնյակ հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքը նվիրաբերել են լաբորատոր հետազոտություններին այն բանի համար, որ բացահայտեն այդ գաղնիքները: Բոլոր ջանքերը ներդրվել են բջջի ուսումնասիրման համար, որն հստակ հաստատել է միակ եզրահանգումը` ՆԱԽԱԳԻԾ (DESIGN): Եվ այդ արդյունքը այնքան ակնհայտ է, որ դա պետք է դիտարկել, որպես կարևորագույն բացահայտումներից մեկը գիտության պատմության մեջ: Եվ հակառակ այս ամենի տարօրինակ բան է տիրում` ամոթալի լռություն, իսկ երբ հրապարակայնորեն քննարկվում է բջջի գերբնական բարդության հարցը, ապա ներկաների շնչառությունը դժվարանում է”:8

Էդգար Թամարյան, Ճարտարագետ (ՀՊՃՀ)

(ավելին …)

Advertisements

ԱՐԴՅՈ՞Ք ԿԱ ԲԱՎԱՐԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ՇԻՄՊԱՆԶԵԻՑ (A. afarensis) ՄԱՐԴ (H. erectus) ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ ԱՆՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

 Ըստ էվոլյուցիոն սանդղակի աստիճանաբար Austalopithicus afarensus-ից (f) 3.2 միլիոն տարի անցում է կատարվել  Homo erectus (e), 1.6 միլիոն տարի առաջ; իրականում, այս անցումը հիպոթեթիկ է և գոյություն չունի որևէ բրածո, որն  կլիներ միջանկյալ օղակ Austalopithicus afarensus-ի Homo erectus-ի միջև: էվոլյուցիոնիստ  Ernst Mayr-ը իր գրքում գրում է. “Ամենահնագույն  բրածոները` Homo, Homo rudolfensis  և Homo erectus-ը տարանջատված են ավստրոլոպիթեկից (Australopithecus)  մեծ բացատով: Ինչպե՞ս մենք կարող ենք բացատրել այս թվացյալ  ցատկը   չունենալով որևէ այլ բրածո, որ կարող էր ծառայել, որպես բացակա օղակ” :1

Այս հիպոթեթիկ կտրուկ անցման համար պետք է անատոմիական փոփոխություններ  կատարվեն,   որպեսզի անցում տեղի ունենա  A. afarensis-ից  H. erectus-ին: 2004թ-ին Nature ամսագրում տպագրված հոդվածում հաշվվում է մարդկային մարմնի 16  անատոմիական փոփոխություն H. erectus կամ H. sapiens: Այս փոփոխություններից շատերը պետք է միասին տեղի ունենան, որպեսզի բարենպաստ լինի:2

Մարդկային անատոմիայի համեմատություն: Մարդ [(a) և(c)] և շիմպանզե  [(b) և  (d)]  .H. erectus (e) և  A. afarensis (f) are drawn to the same scale, with  the existing bones for each shown in black. Սպիտակ կմախքները (e) և (f)-ում հիպոթետիկ են

Մարդկային անատոմիայի համեմատություն: Մարդ [(a) և(c)] և շիմպանզե [(b) և (d)] .H. erectus (e) և A. afarensis (f) are drawn to the same scale, with the existing bones for each shown in black. Սպիտակ կմախքները (e) և (f)-ում հիպոթետիկ են

Հետևաբար, հարց է առաջանում որքա՞ն մուտացիաներ կպահանջվի, որպեսզի այն անցում կատարի Austalopithicus afarensus-ից Homo erectus-ին : Այսինքն, որքա՞ն մուտացիաներ են անհրաժշեշտ, որպեսզի տեղի ունենան այն անատոմիական փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են քայլելու և վազելու համար, ապա կպահանջվեր տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր կամ հազարավոր մուտացիաներ: եթե դա ընդհանրապես  կարող էր պատահել պատահական մուտացիոների շնորհիվ:

Եվ եթե մեկ կամ կես միլիոն տարի ժամանակ կա   A. afarensis և H. erectus միջև, ապա կա արդյո՞ք բավարար ժամանակ, որպեսզի այս 16 անատոմիական փոփոխությունները կատարվեն  նեո-դարվինիստական պրոցեսի միջոցով: Այս նոր ձևափոխություններից յուրաքանչյուրը կպահանջեր բազմակի մուտացիաններ  Մեկ ձևափոխություն ստանալու համար, որն պահանջում է 6 չեզոք մուտացիաներ այն սահմանն է, որ բակտերիան կարող է առաջացնել: Պրիմատների համար սահամանը էլ ավելի խիստ է պոպուլացիայի շատ փոքր չափսի (հաշվարկված է 10.000 մարդկանց համար և միլիարդ բակտերիաների համար) և սերնդի երկար տևողության պատճառով  (յուրաքանչյուր սերունդ 15-20 տարի մարդկանց համար և 1000 սերունդ մեկ տարում բակտերիաների համար): Շատ երկար ժամանակ կպահանջեր նույնիսկ մեկ բարենպաստ մուտացիա առաջանալու և մարդային պոպուլացիայում   պահպանման համար:

   2007թ-ին Durrett-ը և Schmidt-ը  “journal Genetics”  ամսագրում հաշվարկեցին, որ   մեկ նուկլեոտիդ-կապող տեղամասում [nucleotide-binding site (ԴՆԹ-ի մի հատված կազմված 8 նուկլետիդից)] գեթ մեկ մուտացիայի առաջացման և պրիմատների ճյուղում պահպանվելու համար կպահանջվեր 6 միլիոն տարի: Ավելի ուշ նա հաշվարկեց, որ  եթե առաջին մուտացիան չեզոք ազդեցություն էր թողել, ապա  երկու մուտացիա  մեկ նուկլեոտիդ-կապող տեղամասում  առաջանալու համար կպահանջվեր  216 միլիոն տարի:4

  Սակայն, 6 միլիոն տարին ողջ ժամանակահատված է, որ հատկացված է անցում կատարելու մեր ընդհանուր նախնուց` շիմպանզեներից միջև մեզ ըստ էվոլյուցիոն սանդղակի: Ավելին, մեկ կամ երկու մուտացիաները բավարար չեն, որպեսզի առաջացնեն պահանջվող փոփոխությունները` 16 անատոմիական անձանձնահատկությունները տրված ժամանակում:  Պետք է հիշել, որ բակտերիաների մոտ ցանկացած նորարարություն, որ պահանջում է ավելի քան 6 չեզոք փոփոխություններ անհնար է տեղի ունենա նույնիսկ նրանց արագ աճի տեմպի և մեծ պոպուլացիայի  պայմաններում: Մեծ կաթնասունների համար ինչպիսին մարդիկ են պատկերը շատ ավելի սև է նեո-դարվինիզմի համար:

 Եթե մարդկային էվոլյուցիայի համար շիմպանզեներից մինչև մարդ 6 միլիոն տարի է, իսկ արդյունավետ պոպուլացիայի չափսը 10.000 է,  մուտացիայի արագությունը 10-8 նուկլեոտիդ մեկ սերնդում և սերնդի տևողությունը 5-10 տարի է (շինպանզեանման նախնու համար), ապա միայն մեկ փոխոխություն է հնարավոր սպասել, որ տեղի ունենա  նուկլեոտիդ-կապող տեղամասում:

 Այս թվերը ցույց են տալիս, որ չափազանց անահավանական է, եթե ոչ ամբողջովին անհնար է մեզ համար էվոլյուցիայի ենթարկվել  մարդանման նախնուց չուղղորդված աստիճանական  պրոցեսի արդյունքում:

  2010թ.-ին հրապարկված  գիտական աշխատության մեջ Herbert S. Wilfa,  Warren J. Ewens  “There’s plenty of time for evolution”    Proceedings of the U.S. National Academy of Sciences   107(52):22454-6 պնդվում է, թե բավարար ժամանակ կա  կենսաբանական էվոլյուցիան տեղի ունենալու համար: Սակայն, 2012թ-ի դեկտեմբերին հրապարկված գիտական աշխատության մեջ Winston Ewert, William A. Dembski, Ann K. Gauger, Robert J. Marks II “Time and Information in Evolution” BIO-Complexity, Vol 2012 հերքվում է  նախկին աշխատության պնդումները: Նոր աշխատության մեջ մասնավորապես ասվում է. “Վիլֆը և Իվենսը իրենց վերջին գիտական աշխատությունում պնդում են, որ էվոլյուցիան տեղի ունենալու համար բավարար ժամանակ կա: Նրանց այս պնդումը հիմնվում է մաթեմատիկական մոդելի վրա, որում բարերար մուտացիաները կուտակվում են միաժամանակորեն և իրարից անկախ, այսպիսով թույլ տալով փոփոխություններ, որոնք պահանջում են մեծ քանակությամբ մուտացիաներ զարգանալու համեմատաբար փոքր ժամանակահատվածի ընթացքում, քանի որ փոփոխությունները զարգանում են իրարից անկախ և զուգահեռ, այլ ոչ թե հաջորդական, նրանց մոդելի սանդղակը ավելի շուտ լոգարիթմական է, քան թե աստիճանական: Այս մոտեցումը ճշգրտորեն չի արտացոլում կենսաբանական էվոլյուցիան: Վիլֆը և Իվենսը ենթադրում են, որ յուրաքնաչյուր 10.000 մուտացիաններից գեթ 1-ը բարենպաստ է: Մինչդեռ, վերջին հետազոտությունները ցույց են տվել, որ էնզիմը, որն ծածկագրված է 1200 նուկլեոտիդներով նոր ֆունկցիայի փոփոխման համար կարող պահանջել 7 և ավելի համատեղ մուտացիաններ: Gauger AK, Axe DD (2011)  The Evolutionary Accessibility of New Enzyme Functions: A Case Study from the Biotin Pathway  . BIOComplexity 2011(1):1−17.

1200 նուկլեոտիդներից բաղկացած Գենում 7 առանձնահատուկ փոփոխություններ ստանալու հավանականությունը հավասար է 1 /  1022 -ի, այլ ոչ թե 1/10000: Վիլֆը և Իվենսի ներկայացրած կենսաբանական էվոլյուցիայի մոդելը անիրական է և նրանց եզրակացությունը թե էվոլյուցիան տեղի ունենալու համար բավարար ժամանակ կա երաշխավորված չէ;

(ավելին …)


ՄՏԱՎՈՐ ԱՀԱԲԵԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴԴԵՄ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ

Ի՞նչ են սովորեցնում, ինչպե՞ս են սովորեցնում և ի՞նչ գրքեր են օգտագործում…

Աչքի անցկացնելով Կենսաբանություն 11-րդ (2010 թվականի հրատարակություն) դասարանի համար նախատեսված դասագիրքը տպավորություն է ստեղծվում, թե այն գրել են կամ Ֆաշիստները կամ Ստանլինյան հպատակները: Դասագիրքը, որը դասավանդվում է այսօր դպրոցներում ժամանակակից գիտությունից հետ է մնացել ավելի քան 100 տարով: Ընդ որում, սա դասագիրք է Քրիստոնյա համարվող Հայաստանում: (ավելին …)