ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

1%-Ի ՄԻՖԸ: ՄԱՐԴՈՒ և ՇԻՄՊԱՆԶԵԻ Y ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐԸ ՏԱՐԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՈՎ և ԳԵՆԱՅԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՄԲ

Մեր օրերում ավելի տարածված է մարդու և շիմպանզեի միջև 98–99% գենետիկ նմանության միֆը: Այս կեղծ պնդումը տարածվեց սկսած 1975թ-ից երբ «Science» ամսագրում ԱՄՆ-ի կալիֆորնիայի համալսարանից  Ալլան Ուիլսոնը տպագրեց իր աշխատությունը, որտեղ նշվում էր, որ մարդու և շիմպանզեն գենետիկորեն նույնական են 99%-ով: Սակայն Ալլան Ուիլսոնը իր հոդվածում նշել էր, որ 1% տարբերությունը ոչ ողջ պատմությունը չէ: Նա կանխատեսել էր, որ գեներից դուրս պետք է լինի խորը տարբերություն: “Մարդու և շիմպանզեն նման են, սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ նրանք նման չեն, ինչպես շատերը հակված են հավատալու”-ասում է Ջոն Կոհենը 2007թ.  Science  ամսագրում :1   ( Relative Differences: The Myth of 1% )

2002թ.-ին ԱՄՆ-ի Կալիֆորնիայի տեխնոլոգիական ինստիտուտից Ռոյ Բրիտտենը  հրապարակեց մարդու և շիմպանզեի գենոմների համեմատական ուսումնասիրության արդյունքները, որտեղ նա ցույց տվեց, որ հաշվի առնելով “insertion և deletion”-ները մարդու և շիմպանզեի գենետիկ տարբերությունը կազմում է 5% :2

2002թ. Սեպտեմբերի 23-ի New Scientist ամսագրի համարում ( Human-chimp DNA difference trebled ) ասվում է.  “Մարդու և Շիմպանզեի միջև գենետիկ տարբերությունը եռապատկվել է” վերնագրված հոդվածում ասվում է “Ըստ մարդու և Շիմպանզեի ԴՆԹ-ի նոր համեմատական ուսումնասիրման:Երկար ժամանակ այն կարծիքն էր պահպանվում, որ մարդկիկ  և Շիմպանզեն գենետիկորեն նույնական են 98.5: Այժմ պարզվեց, որ այդ պնդումը սխալ էր: Իրականում, մենք կիսում ենք միայն 95%  գենետիկ կառուցվածի, այսպիսով մեր և շիմպանզեի միջև տարբերությունը 3 անգամ ավելին է, քան ենթադրվում էր…արդյունքները հիմնված են 3 միլիարդ ԴՆԹ հիմքերից մոտ մեկ միլիոն ԴՆԹ-ի հիմքերի վրա ” :3

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Նույնիսկ այս 5% տարբերությունը իրենց ներկայացնում  է 150 միլիոն զույգ նուկլեոտիդների տարբերությունը, որն մոտավորապես համապատասխանում է 15 միլիոն բառի կամ 50 մեծ գրքերի մեջ պարունակվող ինֆորմացիայի տարբերության

 2006թ.ին մեթյու Հանը իր կոլեգաների հետ ցույց տվեց, որ “insertion և deletion”-ները մարդու և շիմպանզեի գենոմի տարբերությունը էլ ավելի են ավելացնում, քան որոշել էր Ռոյ Բրիտտենը, այն է` 6.4 % (1418 գեն 22000-ից) :4

  Այժմ 6.4% տարբերությունը իրենց ներկայացնում  է 192 միլիոն զույգ նուկլեոտիդների տարբերությունը:

2003թ.ին մարդու և շիմպանզեի տրված  ԴՆԹ-ի  տեղամասում 1,870,955  զույգ հիմքերի համեմատության արդյունքում (   Comparative sequencing of human and chimpanzee MHC class I regions unveils insertions/deletions as the major path to genomic divergence ) հայտնաբերել են ավելի քան 13,3% տարբերություն; Այսինքն Մարդու և Շիմպանզեի գենետիկ նմանաությունը կազմեց 86.7% :5

2010թ.-ի հունվարի 28-ին Nature ամսագրում հետևյալ վերնագրով `<<Մարդու և շիմպանզեի Y քրոմոսոմներերը նշանակալիորեն տարբերվում են կառուցվածքով և գենային պարունակությամբ >> տպագրված աշխատությունում   ներկայացված վերջին հետազոտթյամբ գիտնականները համեմատել են Մարդու Y քրոմոսոմը շիմպանզեի (Pan troglodytes) Y քրոմոսոմի հետ և հայտնաբերել են, որ նրանք “ահավոր կերպով տարբերվում են իրարից” Մարդու և շիմպանզեի Y քրոմոսոմների միջև տարբերությունը կազմում է ավելի քան 30%-ով :6

 ԱՄՆ-ի ֆլորիդա համալսարանի հետազոտող-գենետիկ Ռիչարդ Բուգսը (Dr Richard Buggs is a research geneticist at the University of Florida) ասում է.<<Երբ մենք հայտնաբերում ենք, որ   մարդկային գենոմի 3 միլիարդ “տառերից” միայն 2.4 միլիարդ “տառերն” են համընկնում շիմպանզեի գենոմի հետ, այն է 76%-ով: Որոշ գիտնականներ պնդում են, որ մարդկային գենոմի 24%-ը որն չի համընկնում շիմպանզեի գենոմի հետ անօգուտ է` “խարամ ԴՆԹ”; Սակայն ինչպես այժմ թվում է այս ԴՆԹ-ն կարող է պարունակել ավելի քան 600 ծածկագրող-սպիտակուց գեներ, ինչպես նաև ՌՆԹ մոլեկուլի համար ֆունկցիոնալ կոդ: եթե ուշադիր դիտարկենք շիմպանզեին ինչպես մարդկային գենոմի 76%, ապա մենք գտնում ենք, որ որպեսզի կատարենք ճիշտ հավասարեցում, մենք հաճախ պետք է հաճախ ներարռենք արհեստական բացատներ կամ մարդկային գենոմի կամ շիմպանզեի գենոմի մեջ: Այս բացատները առաջացնում են այլ 3% տարբերություն; Այսպիսով այժմ ունենք 73% նմանություն երկու գեների միջև: Ճշգրիտ հավասրեցման դեպքում այժմ մենք գտնում ենք տարբերության մեկ այլ ձև, որտեղ մեկ “տառը” տարբեր է մարդու և շիմպանզեի գենոմի միջև: Սա առաջացնում է մեկ այլ 1.23% տարբերություն երկու գենոմների միջև: Այսպիսով, տարբերությունը այժմ մոտ 72% է: Այժմ մենք գտնում ենք տեղեր, որտեղ մարդկային գենոմի երկու մասերը համընկնում են շիմպանզեի գենոմի միայն մի մասին կամ շիմպանզեի գենոմի երկու մասերը համընկնում են մարդկային գենոմի միայն մեկ մասին: Այս տարբերությունները առաջացնում են ևս 2.7% տարբերության երկու տեսակների միջև հետևաբար գենոմի ամբողջական նմանությունը կարող է ցածր լինել 70%-ից>>  :7

This figure shows how human, chimpanzee and gorilla genomes differ more than thought. In this example, we can see the extreme case of a duplication that has expanded (has increased its number of copies) in the chimpanzee and gorilla genomes, while remaining stable in the human genome, where it is represented by a single copy. The green arrows and the circle mark the position of the ancestral copy. The red arrows show where the new copies created in the chimpanzee and gorilla genomes are located.

<<Կարող են հետազոտողները համախմբել բոլոր այն ինչ հայտնի է և որոշել մարդու և շիմպանզեի միջև եղած տարբերության ճշգրիտ տոկոսը “ես չեմ կարծում, որ կա որևէ մի հնարավորություն հաշվարկել որևէ թիվ”-ասում է գենետիկ Svante Pääbo>>:8

 ԱՄՆ-ի Ջորջիայի  տեխնոլոգիական ինստիտուտից պրոֆեսոր Ջորջ Մակդոնալդը  JUNK DNA” DEFINES DIFFERENCES BETWEEN HUMANS AND CHIMPS  ասում է. <<Մեր արդյունքները ընդհանուր առմամբ համապատասխանում են այն մտքին, որ մորֆոլոգիական և վարքագծային տարբերությունները մարդկանց և շիմպանզեների միջև ավելի շուտ պայմանավորված են գերազանցապես գեների կարգավորումների տարբերություններով, քան գեների հաջորդականություններով>> :9

Այնուամենայնիվ,  Գենետիկ նույնականությունը արդյո՞ք նշանակում է որևէ ազգակցական կապ Շիմպանզեի և մարդու միջև: 1999թ.-ի New Scientist մայիսի 15-ի համարում The Greatest Apes ասվում է. <<Մարդու ԴՆԹ-ի և nematode filumuna որդի ԴՆԹ-ի համեմատությունը հանգեցրել է այն եզրակացության, որ նրանք նույնական են 75%-ով>> :10  իհարկե  մարդու և nematode filumuna որդի 75% գենետիկ նույնականությունը չի նշանակում թե մարդիկ որևէ ազգակցական կապ են ունեցել

Ինչպես ցույց են տվել հետազոտությունները մարդկային FOXP2 գենը (մեծ դեր է խաղում մարդու խոսելու ունակության ապահովելու համար): Շիմպանզեների  մոտ FOXP2 ընդհանրապես խոսակացական չի հանդիսանում, այլ կատարում է այլ ֆունկցիա :11   

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Jon Cohen, “Relative Differences: The Myth of 1%,” Science, Vol. 316:1836 (June 29, 2007)

http://www.sciencemag.org/content/316/5833/1836.short

2. Roy J. Britten, Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is       5%, counting indels, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (2002)  Volume: 99, Issue: 21, Pages: 13633-13635 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC129726/

3. Human-chimp DNA difference trebled, New Scientist, 23 September 2002 

     http://www.newscientist.com/article/dn2833-humanchimp-dna-difference-trebled.html

4. http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0000085#pone.0000085-Mikkelsen1

5.  Anzai, T. et al. 2003. Comparative sequencing of human and chimpanzee MHC class I regions unveils insertions/deletions as the major path to genomic divergence. Proceedings of the National Academy of Sciences.   USA 100, no. 13 (June 24, 2003): 7708-13. 

 http://www.pnas.org/content/100/13/7708.full

6.  http://www.nature.com/news/2010/100113/full/463149a.html#B4

  “Chimpanzee and human Y chromosomes are remarkably divergent in structure and gene content” Nature 463, 536-539 (28 January 2010)

     http://www.nature.com/nature/journal/v463/n7280/full/nature08700.html

7.  http://www.refdag.nl/chimpanzee_1_282611

8. Jon Cohen, “Relative Differences: The Myth of 1%,” Science, Vol. 316:1836 (June 29, 2007) http://www.sciencemag.org/content/316/5833/1836.short

9. http://www.gatech.edu/newsroom/release.html?nid=71798

   http://www.mobilednajournal.com/content/2/1/13/abstract

  http://www.sciencedaily.com/releases/2011/10/111025122615.htm

10. Karen Hopkin, “The Greatest Apes,” New Scientist, vol. 62, issue 2186, 15 May 1999, p. 27,

http://www.newscientist.com/article/mg16221864.500-the-greatest-apes.html

11. Why Can’t Chimps Speak? Key Differences In How Human And Chimp Versions Of FOXP2 Gene Work, http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091111130942.htm

 

 

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s