ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ և ԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՔԵՄԲԻՐՅԱՆ ՊԱՅԹՅՈՒՆԻ ԱՌԵՂԾՎԱԾԸ

Չարլզ Դարվինը իր <<տեսակների ծագումը>> գրքում գրել է. <<Եթե բազմաթիվ տեսակներ, որոնք պատկանում են մեկ դասին  իրենց գոյությունը սկսում են միաժամանակ, ապա այն կլինի մահացու հարված տեսության համար>>:1  

ԱՄՆ-ի կալիֆորնիայի համալսարանի Մոլեկուլյար կենսաբանության պրոֆեսոր Ջոնաթհան  Ուելսը (Jonathan Wells) գրում է. <<Քեմբիրյան ժամանակահատվածը սկսվել է 544 մլն. Տարի առաջ: Կենդանի բրածոնների հիմնական աճը, որը  նկատվում  է քեմբիրյան պայթյունի ժամանակ   սկսվել է մոտ 530 մլն. տարի առաջ և տևել է ոչ ավել քան 5-10 միլիոն տարի (Թեև 10 միլիոն տարին  մարդկային տեսանկյունից  մեծ ժամանակահատված է, սակայն այն  կարճ է երկրաբանական տեսանկյունից, որը կազմում է  քեմբիրյան  ժամանակատավածից անցած ժամանակի միայն 2%-ը)>>:2   

 

Չինացի հնէաբան Ջուն-Յուան Չենը (Jun-Yuan Chen) բացատրում է <<համեմատելով երկրի վրա կյանքի  3 և ավելի միլիարդ տարվա պատմությունը Քեմբիրյան պայթյունի ժամանկահավածի հետ կարելի է համեմատել որպես 1 րոպեն 24 ժամյա մեկ օրվա տևողության հետ>>:3  

ԱՄՆ-ի կալիֆորնիայի համալսարանի Մոլեկուլյար կենսաբանության պրոֆեսոր Ջոնաթհան  Ուելսը գրում է. <<Դարվինյան էվոլյուցիան  <<ներքևից վերև>> հիմնվում է այն կանխատեսման վրա, որ ցածր մակարդակները կենսաբանական դասակարգման մեջ պետք է առաջանան բարձրագույններից առաջ: Սակայն քեմբիրյան պայթյունը հակառակն է վկայում:  Կալիֆորնիայի համալսարանի կենսաբան  պորֆեսոր Ջեյմս Վալենտինի ( James W. Valentine) խոսքերով Քեմբիրյան պայթյունը <<տպավորություն է ստեղծում, որ էվոլյուցիան կատարվել է <<վերևից ներքև>>`’top down’…Քեմբիրյան պայթյունը ցույց է տալիս, որ կենդանինների բարձրագույն դասակարգերը առաջանում են սկզբից; Այդպիսով Դարվինի կյանքի ծառը շրջելով գլխի վայր…Քեմբիրյան պայթյունը ներկայացնում է լուրջ խնդիր Դարվինյան էվոլյուցիայի համար: Իրադարձությունը նշանավոր է, քանի որ այն եղել է այնքան կտրուկ և ընդգրկուն նաև այն պատճառով, որ այն տեղի է ունեցել շատ արագ… և չկա որևէ բրածո, որ նրանք առաջանում են մեկ նախնուց>>:4  

 ԱՄՆ-ի կալիֆորնիայի համալսարանի Մոլեկուլյար կենսաբանության պրոֆեսոր Ջոնաթհան  Ուելսը <<Icons of Evolution>> ֆիլմում ասում է. <<Քեմբիրյան պայթման ժամանակ կենդանական տիպերը առաջանում են երկրաբանական  տեսանկյունից շատ  հանկարծակի: Ոչնչից մենք ունենք գրեթե ամեն ինչ: Դա առեղծվածային թվում, ոչ ոք իրականում չի հասկանում թե ինչպե՞ս է դա պատահել>>

«Earth Science» ամսագրի խմբագիր Ռիչարդ Մոնեստարսկին (R. Monastersky) գրում է. <<Կենդանիների բավական բարդ ձևերը, որոնք մենք տեսնում ենք այսօր հայտնվել են հանկարծակի:Այդ ժամանակը առնչվում է քեմբիրյան ժամանակաշրջանի սկզբին երբ ծովը և ցամաքը էվոլյուցիոն պայթման հետևանքով լցվեցին  բարդ կենդանի օրգանիզմներով: Մեր ժամանակներում գոյություն ունեցող անողնաշարավորները արդեն գոյություն ունեին  Քեմբիրյան ժամանակաշրջանում և նույնպես ինչպես այսօր,  տարբերվում են իրարից>>:5  

 Հայտնի անգլիացի հնէաբան-էվոլյուցիոնիստ Դերեկ Ագերը խոստովանում է. <<Մեր խնդիրը կայանում է հետևյալում: Բրածոների տեսակների և դասերի  մանրամասն ուսումնասիրման ընթացքում մենք մշտապես բախվում ենք նույն    փաստին և էվոլյուցիոն պրոցեսի ընթացքում տեսնում ենք  ոչ աստիճանական առաջացում, այլ երկրի վրա խմբերի ակնթարթային  կազմավորում>>:6  

Էվոլյուցիոնիստ-հնէաբան Դեյվիդ Ռաուպը ասում է. <<Կյանքի աստիճանաբար առաջ գալու հարցը բացահայտելու փոխարեն` Դարվինի ժամանակների և մերօրյա հնէաբանները բրածոներն ուսումնասիրելիս ընդամենը կտրուկ անցումներ են նկատում.տեսակները ի հայտ են եկել գրեթե միաժամանակ, իրենց գոյության ընթացքում կրել են քիչ փոփոխություններ կամ ընդհանրապես չեն փոխվել, հետո հանկարծակի անհետացել են>>:7  

Քեմբիրյան պայթյունի ֆաունան և ֆլորան

Քեմբիրյան պայթյունի ֆաունան և ֆլորան

Դիսքավերի ինստիտուտի տնօրեն Ստիվեն Մայերը գրում է. <<ԴՆԹ-ի Մուտացիան շատ դանդաղ է առաջացնում նոր գեներ կամ սպիտակուցներ, որոնք անհրաժեշտ են Քեմբիրյան պայթյունի   ժամանակահատվածում կենդանինների կազմավորման  համար: Ինչպես Օհնոն բացատրում է <<Ենթադրելով, որ պատահական մուտացիաները առաջանում են 10-9   զույգ տարեկան, նաև ենթադրելով, որ բնական ընտրությունը բացասական ազդեցություն չի թողնում: Այն կզբաղեցնի 10 մլն. տարի, որպեսզի  անցնի ԴՆԹ-ի հաջորդականության ընդամենը 1%-ը; Այստեղից հետևում է, որ 6-10 միլիոն տարին էվոլյուցիոն ժամանակահատվածում մեկ ակնթարթ է: Քեմբիրյան պայթյունը, որը նշանակում է բոլոր տիպերի (phyla) միաժամակայա առաջացում 6-10 միլիոն տարիների ընթացքում չի կարող բացատրվել գեների մուտացիաների միջոցով>>:8  

2000թ-ին <<Proceedings of the National Academy of Sciences>> ամսագրում ԱՄՆ-ի գիտության ազգային ակադեմիայի անդամ հանդիսացող 6 գիտնականներ հրապարակել են մի հոդված քեմբիրյան ժամանակաշրջանի կենդանինների ԴՆԹ-ի ուսումասիրության արդյունքները, որում ասվում է.  <<ԴՆԹ-ի շղթայի հաջորդական վերլուծությունը հնարավորություն ընձեռնեց նոր եզրակացություն կատարել ֆիլոգենետիկ ծառի մասին: Բազմամբջիջ կենդանի օրգանիզմների (мetazoa) դասակարգումը, որոնք  նախկինում զբաղեցում էին ֆիլոգենետիկ ծառի հիմքում և ինչպես ցույց տրվեց էվոլյուցիոն սխեմայում փոխակերպել են միմիյանց, փոփոխվում են տեղերով և բարձրանում են  ծառի զարգացման ավելի բարձր աստիճաններ: Այս իրավիճակը հնարավորություն չի թողնում <<միջանկյալ>> ձևերի գոյության և ստիպում է մեզ նորից մտածել այն մասին թե ինչպե՞ս են  երկրի վրա առաջացել  այդքան բարդ արարածները ինչպես բիլարտերիաներն են>>:9    

2004թ-ի օգոստոսին Proceedings of the Biological Society of Washington   գիտական ամսագրում Ստիվեն Մայերը (Stephen C. Meyer) հրապարակել է մի հոդված` <<The origin of biological information and the higher taxonomic categories>>, որում եզրակացվում է հետևյալը` <<Հիմնվելով Պատճառահետևանքայնի կապի որպես տարբեր վարկածների բացատրության փորձի վրա առաջարկվում է նպատակային կամ <<Բանական Նախագիծը>> (Intelligent design), որպես  համարժեք պատճառ — և միգուցե ամենահամարժեք պատճառ- բացատրելու բարդ ինֆորմացիայի ծագումը, որն անհարաժեշտ է կառուցելու քեմբիրյան ժամանակահատվածի կենդանիների  և  նրանց ներկայացրած նոր ձևերի համար>>:10 

Այսպիսով, Քեմբիրյան պայթյունի ժամանակ միաժամանակ` հանկարծակի առաջանում են թե՛ անողնաշարավորները (քորդավորներ, հոդվածոտանիններ, փշամորթեր, տրիլոբիտներ)  և թե՛ որոշ ողնաշարավորներ (ձկներ): Համակարգչային անիմացիայի շնորհիվ կարող ենբ տեսնել թե ինչպիսի տեսք ուներ օվկիանոսների խորշերում մոտ 530 միլիոն տարի առաջ:

2000թ-ի The Boston Globe թերթի մայիսի 30-ին   լույս տեսած համարում հրապարակված մի հոդվածում` <<A Little Fish Challenges a giant of science>> հեղինակը անրադառնելով Չինաստանի` CHENGJIANG կոչվող  բնակավայրից 530 միլիոն վաղեմության գտնված բրածոյի մասին գրում է. <<530 միլիոն տարվա վաղեմության բրածոն, որն ստացել է Haikouella անվանումը կառուցվածքով հիշեցնում է ժամանակակից ողնաշարավորներին: Չինացի հնէաբան Ջուն-Յուան Չենը (Jun-Yuan Chen-professor at the Nanjing Institute of Paleontology and Geology) պնդում է, որ նման բարդ արարածների առաջացումը, այդքան վաղ ժամանակաշրջանում ցույց է տալիս, որ կյանքի ժամանակակից ձևերը ի հայտ են եկել հանկարծակի, այլ ոչ թե ինչ-որ աստիճանական պրոցեսի միջոցով>>:11

Haikouella

 The Boston Globe թերթի Հեղինակը նույն հոդվածում անրադառնելով Haikouella ձկան բրածոյի քեմբիրյան պայթյունի ժամանակաշրջանում հայտնաբերման հետ  մեջ է բերում գիտնականների կարծիքը այս առեղծվածային իրադարձության հետ կապված` << Ըստ Չենի էվոլյուցիայի  երկու գլխավոր ուժերը` բնական ընտրությունը և պատահական մուտացիանները չեն կարող բացատրել այսպիսի նոր գենետիկ ձևերի առաջացումը…Թայվանցի կենսաբան  (Chia-Wei Li)  ասում է <<ոչ  մի էվոլյուցիոն տեսություն չի կարող բացատրել այս ֆենոմենը>>>>:11

Հարավային Չինաստանում հայտնաբերվել են նաև 545-490 միլիոն տարի վաղեմության ողնաշարավորների` բրածոններ, որոնք անվանավել են Myllokunmingia fengjiaoa և  Haikouichthys ercaicunensis:12

Տրիլոբիտի բրածո

Այժմ տեսնենք թե քեմբիրյան պայթյունի ժամանակ հանկարծակի հայտնված կենդանիներից տրիլոբիտները ինչպիսի՞ բարդություն ունեն, հատկապես ուշագրավ է Տրիլոբիտների աչքը: Տրիլոբիտների մեծամասնությունը ունեցել է զույգ  բարդ ֆասատային (ֆրանսերեն facette բառից)   աչքեր կազմված 100-ից մինչև 15000 ոսպնյակններից յուրաքնաչյուր աչքում: Տրիլոբիտի աչքի  ոսպնյակը վեցանկյուն է և   կազմված է երկու մասերից: Ոսպնյակի արտաքին մասը կազմված է կալցիտից (բեկման  գործակիցը n=1.66),իսկ ներքինը խիտինից (բեկման  գործակիցը n=1.53 ):

Տրիլոբիտ

Տրիլոբիտի աչքը

Պրոֆեսոր Ռիկարդո  Լեվի-Սեթին գրում է.  <<փաստացի գոյություն ունի միայն մեկ հնարավորթյուն, որի միջոցով ոսպնյակը ուղղորդում է ճառագայթների զուգահեռ հոսքը մեկ ֆոկոսի; Դրա համար անհարժեշտ է, որպեսզի արտաքին ոսպնյակը բաղկացած լինի կալցիտից (n=1.66), իսկ ներքինը Խիտինից  (n=1.53)>>

Հայտնի տրիլոբիտների մասնագետ Պրոֆեսոր Ռիկարդո  Լեվի-Սեթին (Riccardo Levi-Setti) գրում է. <<Փաստացի, Այս օպտիկական կրկնակը այնքան սերտորեն է  նույնականացվում մարդկայնի գյուտի հետ, որ այն հայտնաբերելով տրիլոբիտների մոտ շոկ է առաջացնում; Գիտակցելով այն փաստը, որ տրիլոբիտները զարգացրել են և օգտագործել են նման կառուցվածքներ 500 միլիոն տարի առաջ էլ ավելի է խորացնում շոկը: Իսկ վերջին բացահայտումները մոտ են գիտական ֆանտաստիկային: Երկու Ոսպնյակների միջև ռեֆրեկցիոն սահմանը տրիլոբիտի աչքում նախագծված է համապատասխան օպտիկական կոնտրուկցիանների, որը մշակվել է Դեկարտի և Հյուգենսի կողմից 17-րդ դարի կեսերում>>:13 

Ֆասատային աչքի կառուցվածքը

Ամերիկայի բնության պատմության թանգարանի հնէաբան-էվոլյուցիոնիստ Նիլզ էլդրիջը գրում է.<<Այս ոսպնյակնները, որոնք տեխնիկապես կոչվում են ասֆերիկ կարգավորում են պատկերի ձևավորումը և լույսի  ավելի լավ հավաքումը, քան երբևէ  մշակված ցանակացած  ոսպնյակ: Մենք կարող ենք արդարացիորեն զարմանալ նրանում, որ տրիլոբիտները  երկրի կյանքի պատմության շատ  վաղ շրջանում ունեցել են բոլոր հնարավոր ոսպնայակններից լավագույնը, որ օպտիկական ֆիզիկան կարողացել է երբևէ ձևակերպել>>:14 

Ասֆերիկ ոսպնյակ

 Հայտնի տրիլոբիտների մասնագետ Պրոֆեսոր Ռիկարդո  Լեվի-Սեթին  Nature  ամսագրում գրում է.<<տրիլոբիտները կարողացել են լուծել մեծագույն ֆիզիկական խնդիրը և նրանք անկասկած, <<գիտեին>> Ֆերմայի սկզբունքի, Աբբեի սինուսների օրենքի, լույսի բեկման օրենքի  և կրկնակի բեկվող բյուրեղների օպտիկայի մասին>>:15

 Հարվարդի համալսարանի Երկրաբանության պրոֆեսոր Ռոչեստրան և Չիկագոյի համալսարանից հնէաբան Դեյվիդ Ռաուպը գրում են. <<Տրիլոբիտի աչքը ունի այնպիսի մի կազմություն, որը մեր ժամանակերներում կրկնօրինակել կարող է միայն շատ շնորհալի և լավ կրթություն ստացած ինժեներ-օպտիկը>>:16  

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

 1. Charles Darwin, The Origin of Species: AFacsimile of the First Edition,HarvardUniversityPress, 1964, p. 302

2. Icons of Evolution: Science or Myth? by Jonathan Wells 2000 p. 39

3. Cui Lili, “Traditional Theory of Evolution Challenged,”Beijing Review (31 March-6 April 1997): 10.

4. Icons of Evolution: Science or Myth? by Jonathan Wells 2000 p 41

5. Richard Monestarsky, “Mysteries of the Orient”, Discover, April 1993, p. 40

6. Derek A. Ager, “The Nature of the Fossil Record”, Proceedings of the British Geological Association, Vol. 87, 1976, p. 133

7.FieldMuseumof Natural History Bulletin, <<Conflicts Between Darwin  and Paleontology>>, by  David m.  Raup, january1979. p.23.

8. Ohno, “Notion,” 8475–76  — The Cambrian Explosion: Biology’s Big Bang By: Stephen C. Meyer, Marcus Ross, Paul Nelson & Paul Chien Darwinism, Design and Public Education December 1, 2003

9. “The New Animal Phylogeny: Reliability And Implications”, Proceedings of the National Academy of Sciences, 25 April 2000, vol 97, No 9, pp. 4453-4456 -by  (Andre Adoutte, Guillaume Balavoine, Nicolas Lartillot, Olivier Lespinet, Benjamin Prud’homme, and Renaud de Rosa)—-<<DNA sequence analysis dictates new interpretation of phylogenic trees. Taxa that were once thought to represent successive grades of complexity at the base of the metazoan tree are being displaced to much higher positions inside the tree. This leaves no evolutionary “intermediates” and forces us to rethink the genesis of bilaterian complexity>>.

http://www.pnas.org/content/97/9/4453.full

10. PROCEEDINGS OF THE BIOLOGICAL SOCIETY OFWASHINGTON 117(2):213-239. 2004———<<An experience-based analysis of the causal powers of various explanatory hypotheses suggests purposive or intelligent design as a causally adequate—and perhaps the most causally adequate—explanation for the origin of the complex specified information required to build the Cambrian animals and the novel forms they represent>>.  

11. The Boston Globe  may 30, 2000   <<A Little Fish Challenges a giant of science>>——— An early Cambrian craniate-like chordate  Jun-Yuan Chen, Di-Ying Huang and Chia-Wei Li Nature 402, 518-522(2 December 1999)

http://www.nature.com/nature/journal/v402/n6761/abs/402518a0.html

12.   Janvier, P., Catching the first fish, Nature 402(6757):21–22, 1999. (4 November 1999)

 http://www.nature.com/nature/journal/v402/n6757/full/402021a0.html

 D. G. Shu, H. L. Lou, S. ConwayMorris, X. L. Zhang, S. X. Hu, L. Chen, J. Han, M. Zhu, Y. Li, and L. Z. Chen, “Lower Cambrian Vertebrates from South China,” Nature 402 (1999): 42–46.

http://www.nature.com/nature/journal/v402/n6757/full/402042a0.html

13. R. Levi-Setti, Trilobites: A photographic atlas (2nd edition), 1993, p54, 57, 58 (Chicago,IL:UniversityofChicago Press).

14. N. Eldredge, “A Trilobite Panorama inEastern North America,” Fossils Magazine: 1, 1976, p58-67

Ellis, Richard Aquagenesis: The Origin and Evolution of Life in the Sea, Viking 2001 p. 49

15. “Trilobite Eyes and the Optics of Des Cartes and Huygens,” Nature: 254, 4/24/75, p663 – 667

16. David Raup, “Conflicts BetweenDarwinand Paleontology”, Bulletin,FieldMuseumof Natural History, Vol. 50, January 1979, p. 24

Advertisements

One response

  1. Ծանուցում՝ ՔԵՄԲԻՐՅԱՆ ՊԱՅԹՅՈՒՆ: 520 ՄԻԼԻՈՆ ՏԱՐՎԱ ՈՒՂԵՂԸ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ է ՆԵՏՈՒՄ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ « INTELLIGENT DESIGN & SCIENCE

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s